Alzayat Ügyvédi Iroda

Egyiptom első nemzetközi ügyvédi irodája

+2 02 01006549485

Gazdálkodási szervek fajtái

Gazdálkodási szervek fajtái

Az Alzayat Law Firm szolg?ltat?st ny?jt m?r meglév? vagy ?j v?llalkoz?sok sz?m?ra. Irod?nk ?ltal?nos szolg?ltat?sai k?zé tartozik a cégalap?t?s, amelyet mind a külf?ldi mag?nszemélyek, mind pedig az egyéb üzleti szervezetek sz?m?ra képes biztos?tani, seg?tséget ny?jtva ahhoz, hogy jogilag is biztos?ts?k magukat. Tud?sunk és tapasztalatunk lehet?vé teszi sz?munkra, hogy a cégalap?t?s terén is gyors és hatékony szolg?ltat?st ny?jtsunk ügyfeleink sz?m?ra. Legyen sz? részvényt?rsas?gr?l, korl?tolt felel?sség? t?rsas?gr?l vagy egy külf?ldi cég Egyiptomban t?rtén? regisztr?l?s?r?l, irod?nk mindenben seg?t ?nnek.

A v?llalkoz?st t?bbféleképpen alap?thatj?k, amelynek feltételei k?z?tt szerepel a tulajdonos és a cég jogi felel?ssége, valamint az ad?z?ssal kapcsolatos k?vetelmények. Az al?bbiakban a f?bb v?lasztott form?kr?l és azok jellemz?ir?l olvashat.

Részvényt?rsas?g:

Olyan üzleti v?llalkoz?s, amely részvényesek kezében ?sszpontosul. Minden részvényes birtokolja egy bizonyos sz?zalék?t a v?llalatnak részvényei ar?ny?ban. Ez lehet?vé teszi az egyenl?tlen üzleti tulajdon meglétét azok sz?m?ra, akik nagyobb ar?nyban birtokolj?k a részvényeket a t?bbi taggal szemben. A részvényesek képesek részvényeik ?truh?z?s?ra a t?bbi részvényes sz?m?ra anélkül, hogy ez b?rmilyen m?don hat?ssal lenne a cég m?k?désére.

Korl?tolt felel?sség? t?rsas?g

Ez az üzleti strukt?ra védi a tulajdonos személyes vagyon?t az anyagi k?telezettségekt?l, valamint védelmet biztos?t a személyi k?telezettségekkel szemben. Vannak olyan esetek, amikor a KFT tulajdonosa felel?sséget v?llal, péld?ul, ha csal?st k?vet el, felel?tlenül d?nt vagy illeg?lisan cselekszik, vagy nem tudja elkül?n?teni a személyes ügyeket a KFT ügyeit?l.

Az egyiptomi t?rvénykezés nem teszi lehet?vé a korl?tolt felel?sség? t?rsas?gok alap?t?s?t bankok, non-profit szervezetek és biztos?t?si t?rsas?gok sz?m?ra.

Korl?tolt felel?sség? partneri kapcsolat

Azokban a partneri kapcsolatokban, ahol néh?ny vagy az ?sszes partner korl?tozott forr?sokkal b?r, ez a partneri kapcsolat a legalkalmasabb abban az esetben, ha nem lesz egyedüli tulajdonosa az ?j üzletnek.

Egy ?ltal?nos partneri kapcsolatban az ?sszes tag személyes felel?sséget v?llal az üzleti tartoz?sok ir?ny?ba, b?rmely partner felel?sségre vonhat? d?ntéseivel kapcsolatban.

Egy betéti partneri kapcsolatban egyetlen ember felel?s a d?ntéshozatal sor?n, ugyan?gy a tartoz?sok felé is. A t?bbi partner csup?n beruh?z?. B?r az ?ltal?nos strukt?ra v?ltozhat, de minden egyén a befektetett ?sszeg ar?ny?ban v?llal felel?sséget.

Jogi tanácsadás

+2 02 01006549485

A hét 7 napján
8:00 - 04:00