Alzayat Ügyvédi Iroda

Egyiptom első nemzetközi ügyvédi irodája

+2 02 01006549485

Nemzetközi gyermekrablás

Nemzetközi gyermekrablás

Egy párkapcsolatban elkerülhetetlenek a nézeteltérések és a veszekedések. Azokba a kapcsolatokban, ahol két különböző kultúrájú és nemzetiségű ember él együtt azon szinte biztos, hogy problémákkal kell szembenézniük a feleknek. Mindez adódhat az eltérő hovatartozásból, kulturális háttértől vagy néha a vallásból eredő különbségekből. Ebben az esetben a pároknak a lehető leghamarabb el kell kezdeniük dolgozni azon, hogy ezekből a különbségekből adódó nézeteltéréseket elsimítsák és felül tudjanak kerekedni rajtuk, ellenkező esetben komoly problémákkal kell szembenézniük, amelyet nehézségek árán tudnak csak orvosolni.

Az egyik legsúlyosabb eset, amikor az egyik fél úgy dönt, hogy a másik fél beleegyezése nélkül elviszi a közös gyermeket, megváltoztatva lakóhelyét, bujkálva a másik fél elől. Ez a helyzet egyre gyakrabban áll fenn szerte a világban, így Egyiptomban is.

Irodánk, az Alzayat Law Firm rendelkezésére áll az ilyen jellegű esetek megoldása során is.
A nemzetközi közösségek rengeteg megegyezést kötöttek annak érdekében, hogy megoldják ezt a problémát, az egyik legjelentősebb a Hágai Egyezmény polgárjogi vonatkozásai a gyermek jogellenes külföldre viteléről, amely elsősorban azokkal az esetekkel foglalkozik, amikor a gyermek jogellenesen került egyik joghatóságtól a másikba vagy ahol szokásos tartózkodási hellyé az országon kívüli tartózkodási hely vált. Az egyezmény meghatározza a követendő törvénykezéseket és eljárások annak érdekében, hogy a gyermeket mielőbb visszakerüljön a szokásos tartózkodási helyére.

Egyiptomnak azonban számtalan oka volt arra, hogy visszautasítsa az egyezmény aláírását, az egyiptomi jogra hagyva az ezzel az említett esetek rendezését, amely nem igazságos az említett egyezmény tartalmát tekintve.

Nagyon fontos, hogy azok, akik gyermekük visszavitelét tervezik, olyan ügyvédi segítséget kapjanak, ami kifejezetten gyermekelvitelre specializálódott. Nem elegendő egy általános családjogi ügyvéd tanácsa, hiszen ez a terület gyakran változik törvénykezés terén, így egy rossz jogi tanácsnak visszafordíthatatlan következményei lehetnek.

Az Alzayat Law Firm rendelkezésére áll ezen ügyek megoldásában, hiszen professzionális gyakorlattal rendelkezik ezen a területen.

Egyiptom és a nemzetközi gyermekelrablások
 • Egyiptom nem írta alá a Hágai Egyezmény polgárjogi vonatkozását a gyermek jogellenes külföldre viteléről
 • A gyermekfelügyelettel nem rendelkező szülő nem követ el bűncselekményt Egyiptomban, amikor elviszi gyermekét a másik szülőtől, kivéve, ha a gyermek utazása jog által korlátozva van.
 • A magára maradt szülőnek az egyiptomi bírósághoz kell fordulnia annak érdekében, hogy szülő jogait érvényesíteni tudja.
 • Egyiptomi anyától, de nem egyiptomi apától született gyermek édesanyja bármelyik egyiptomi konzulátuson kérheti a gyermek útlevelének kibocsájtását.
 • Külföldön született gyermekelhelyezési döntés nem érvényesíthető illetve nem gyakorol nyomást az egyiptomi törvénykezésben, kivéve, ha a Sharia-törvényeken alapul.
  Az Egyiptomban is alkalmazott Sharia-törvények az anyának kedveznek, kimondva, hogy a gyermekelhelyezés kedvezményezettje az anya a gyermek 15 éves koráig. Megfelelő esetben, amikor gyermekelhelyezési viták merülnek fel a szülők között, az egyiptomi bíróság a vélelmezett elhelyezést támogatja.
 • Ha az anya elveszíti a vélelmezett gyermekelhelyezést, a bíróság preferencia-sorrendet állít fel a lehetséges felnőtt gondviselők között, elsőbbséget adva az anya családtagjainak: anyai nagymama vagy dédnagymama, apai nagymama, anyai nagynéni, apai nagynéni, anyai unokahúg, apai unokahúg. Csak abban az esetben kerül a felügyelet férfi családtagra, ha ezek a női családtagok nem lelehetőek fel a családban.
 • A törvény által meghatározott láthatás a szülő hajlandóságától függ.
 • 2003 októberében, az USA és Egyiptom aláírt egy Megegyezési Memorandumot (MOU), amely hajlandóságot és segítségnyújtást ígérve mind a két ország részéről arra, hogy a másik szülő jogait gyakorolhassa a másik országban gyermeke láthatására. Ez nem igazán jelentős, viszont lehetőséget ad a nem egyiptomi szülő szülői jogainak gyakorlására. Az egyezmény nem foglalkozik a gyermek jogellenes külföldre vitelével. Az igazat megvallva a gyakorlatban nem nyújt kapaszkodót és nem is igazán alkalmazható.
 • 2010 májusában 27 aktív ügy volt napirenden az Amerikai Államtitkári Hivatal Gyermekügyi Osztályán az Amerikából Egyiptomba rabolt gyerekeket érintően. Az Államtitkári Hivatal semmit nem tudott tenni annak érdekében, hogy ezeket a gyerekeket visszavigyék az államokba.
 • 2010 májusában egy elrabolt gyerek került vissza az államokba Egyiptomból. A visszavitelt két éven át tartó bírósági és hatósági rendelkezés előzte meg.


GYIK
 • A férjem elrabolta a gyermekem. Hogyan tudja visszajuttatni hozzám?
  Három vonalon dolgozunk az ügyén. Az egyik egy barátságos megegyezésen alapuló tárgyalással, amelyet a másik féllel igyekszünk megkötni. A második bírósági út, amikor bírói döntés útján szerzünk gyermekfelügyeletet az anyának. Amennyiben a döntés után is megtagadja az édesapa átadni a gyermeket, bűnügyi eljárást indítunk ellene. A harmadik a rendőrségi út, amikor is a bírósági döntés betartása érdekében minden segítséget megadunk a rendőrségnek.
 • A férjem elrabolta a gyermekem. Mit tehetek érte?
  Az egyiptomi jogot figyelembe véve, a felügyelet az anyát illeti. Ez azonban nem csak az anya, hanem a gyermek érdeke is, és elsősorban a gyermek érdekeit kell szem előtt tartani.
 • A férjem muszlim, de én nem. Ebben az esetben is a felügyelet Önt illeti.
 • Mi történik akkor, ha a férjem megtagadja a gyermekfelügyeleti döntés betartását?
  Bűnügyi eljárást indítunk ellene, melynek végeztével a bíróság három évig terjedő börtönbüntetést szab ki.
 • Mi történik akkor, ha házasságunk nem regisztrált.
  Ebben az esetben is Ön az édesanya.

Jogi tanácsadás

+2 02 01006549485

A hét 7 napján
8:00 - 04:00