Részvénytársaság Az 1981. évi törvény 1559. sz. 3 az 1998-as évre vonatkozóan, a beruházási törvény alapján is megállapítható. 8 az 1997-es évre vonatkozóan, figyelembe véve az e törvényhez kapcsolódó eltörölt adómentességeket, feltéve, hogy a kibocsátott tőke legalább LE 250 000, ebből 10% -ot kell fizetni a társaság létrehozásakor. A tőkét a kereskedelmi nyilvántartás megszerzését követő 3 hónapos időszakban 25% -ra kell emelni, megjegyezve, hogy a tőke 5 éven belül elérheti a 100% -ot. Szükséges dokumentumok: - Banki igazolás a cég tőkéjének 10% -a. - Az igazolványok vagy az alapítók vagy a cég tulajdonosa útlevélének másolata, valamint a kiskorúak születési anyakönyvi kivonatai (ha vannak ilyenek). - A cég alapítóinak meghatalmazása. - Az új cég nevében az eredeti bérleti szerződés a vállalat megszerzése után. - Kereskedelmi nyilvántartásba vétel, feltéve, hogy annak dátuma az ingatlan-nyilvántartásban szerepel a társaság adókártyájának megszerzése céljából. Jogi szabályok: ِ Az 1981. évi 159. törvény szerint - A kibocsátott tőke minimális határértéke „kétszázötvenezer egyiptomi font” külföldi járulékszázalék lehet 100%. - Az igazgatóság tagjai nem lehetnek „három” -nál kisebbek, az igazgatóság minden tagja külföldiek lehet. - Az egyes tagok taggaranciális részvényeinek minimális értéke „5000 egyiptomi font”. - Az igazgatótanács legfeljebb két tapasztalt tagot tartalmazhat, akik nem teljesítik a részvényesi határozatképességet. - A társaság alapítói nem lehetnek kevesebb (három) normál vagy jogi személy, ha az alapítók (normál személyek) jogképessége fennáll, a társaság létesítésében részt vevő jogi személyeknek külön jogi személynek kell lenniük. - Az egy részvényre jutó érték nem lehet kevesebb (5 egyiptomi font). - Az egy részvényre jutó érték nem haladhatja meg (1000 egyiptomi font). - A társaság törvényes tőkéje nem haladhatja meg a tízszeresét. - A társaság befizetett tőkéje nem lehet kevesebb (a kibocsátott tőke 10% -a). - A monetáris részvények értéke nem lehet kevesebb (a kibocsátott tőke 25% -a). - A természetbeni részvények értéke nem haladhatja meg a kibocsátott tőke 75% -át. - A részvénytársaságnak kereskedelmi célú nevének kell lennie a célból, a vállalat nem használhatja fel a vállalat egyik vagy több partnere nevét. - A kiskorúak előfizetőként vehetnek részt a társaságban, amennyiben saját pénzükön vesznek részt, az illetékes bíróságtól meg kell szerezni az engedélyt. - A belső természetű tőkealapokat egy, a beruházási főigazgatóság által erre a célra létrehozott bizottság értékeli. - Ha a társaság nyilvános jegyzésben felajánlotta részvényeit, a kibocsátott tőke nem lehet kevesebb (egy millió egyiptomi font). - A társaság alapszabálya magában foglalhatja a társaság összes részvényének 25% -át meg nem haladó hordozói részvények kibocsátását, feltéve, hogy azok teljes mértékben kifizetésre kerülnek. Vállalati időtartam és költségek A vállalat alapítási ideje másfél hónap. A vállalati tőke szerinti várható létesítési költségek a letelepedési díjakon kívül, amelyeket a pénzügyi javaslatban megemlítenek. A társaság létesítési eljárásai - A létrehozott divízió benyújtása a szerződés megkötéséhez és felülvizsgálatához a Hatóság ügyvédjével. - A fájl benyújtása a cég létesítési eljárásáért felelős személynek a következő műveletek végrehajtásához: - Értékelési eljárások - Befejezési eljárások a következő szervekkel: - Ügyvédek - Tőkepiaci Hatóság - Regisztrált székhely - Kereskedelmi Kamarák - Kereskedelmi nyilvántartás - Az eljárásokat lezárják, és az érintett személy a kereskedelmi nyilvántartásban 2 munkanapon belül megkapja a nyilvántartást.

Lépjen kapcsolatba velünk

+2 01006549485
+41 415522066

A hét 7 napján 8:00 órától 16:00 óráig