Nemzetközi szerződések

Nemzetközi szerződések – Az egyiptomi jogrendszer, hasonlóan a legtöbb kontinentális jogrendszerek hez, a francia polgári törvénykönyv rendszerére (Code Napoleon) épül, amely magában foglalja a személyi jogokat, a szerződési jogot, az kötelezettségi jogot, valamint a polgári felelősség elemeit. Emellett külön törvénykönyvek foglalkoznak más jogi területekkel, mint például a Kereskedelmi Törvénykönyv, amely a polgári törvénykönyvet kiegészít bizonyos kereskedelmi jogi kérdésekben, valamint a Polgári Eljárási Törvénykönyv. Ezek a törvénykönyvek alapvetően a magánjogot és a közigazgatási jogot érintik, amely magában foglalja az állami szervek működésével és jogi kapcsolataival kapcsolatos közigazgatási jogi kérdéseket, legyen szó az állami szervek közötti jogi kapcsolatokról vagy az állami szervek és magánszemélyek közötti kapcsolatokról.

Az ALZAYAT ügyvédi iroda nemzetközi szerződési jog területén is nyújt szakértő tanácsadást ügyfeleinek. Tanácsadások magában foglalja a versenyjoggal kapcsolatos szerződések, a lehetséges versenyellenes megállapodások és gyakorlatok áttekintését, a kereskedelmi megállapodások következményeinek tanácsadását, valamint az ügyfelek támogatását abban, hogy megakadályozzák szállítókat, vásárlói kat és versenytársai kat abban, hogy versenyellenes stratégiákat és/vagy gyakorlatokat alkalmazzanak vállalkozásaikkal szemben.

Emellett tanácsadások széles körű üzleti szerződéseket is magába foglal, ideértve az ellátási, partnerségi, ügynöki és forgalmazási szerződéseket, a franchise, a logisztika és raktározás, a létesítménykezelés, a kereskedelmi outsourcing, az együttműködési vállalkozásokat, az üzleti partnerségeket és stratégiai szövetségeket.

Az üzleti szövetségre mint üzleti eszközre való alapozottságunkat és az ügyfelek számára nyújtott előnyeit ismerjük, és jelentős tapasztalattal rendelkezünk Továbbá, az egyiptomi Polgári Törvénykönyv, amely a Polgári Törvénykönyv 131/1948. számú törvény (a “Törvénykönyv”), hasonlóan a legtöbb polgári jogi rendszerhez, a francia Polgári Törvénykönyv rendszerére (Code Napoleon) épül, amely a személyes jogokat, a szerződési jogot, az kötelezettségeket, és a polgári felelősség elemeit tartalmazza. Emellett vannak olyan specifikus kódok, amelyek más jogterületekkel foglalkoznak, mint például a Kereskedelmi Törvénykönyv, amely bizonyos területeken kiegészíti a Polgári Törvénykönyvet a kereskedelmi jog bizonyos területein, valamint a Polgári Eljárási Törvénykönyv. Ezek a törvénykönyvek lényegében a magánjog és a közjogra vonatkoznak, amely magában foglalja az állami szervek funkcióira és jogi kapcsolataira vonatkozó igazgatási jogi kérdéseket, legyenek azok az állami szervek közötti kapcsolatok, vagy az állami szervek és magánszemélyek közötti kapcsolatok.

Külföldi Szerződési Ügyvéd Hiszünk a stratégiai szövetségben mint üzási közegben, és értjük annak fontosságát ügyfeleink üzleti életében. Rendelkezünk jelentős tapasztalattal stratégiai szövetségek létrehozása terén, amelyeket közös vállalkozások formájában valósítunk meg.

Az ALZAYAT nemzetközi ügyvédi iroda olyan nemzetközi szerződésekkel foglalkozó jogászokból áll, akik azon dolgoznak, hogy ügyfeleiknek a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsák. Tanácsadásunk kiterjed a különböző szerződéstípusokra, beleértve a versenyjogot érintő szerződéseket is, a potenciális versenytársi megállapodások és gyakorlatok felülvizsgálatára, tanácsadásra a kereskedelmi szerződések következményeivel kapcsolatban, valamint ügyfeleink segítésére azzal, hogy megakadályozzák a szállítóikat, ügyfeleiket és versenytársaikat az üzleti tevékenységükkel kapcsolatos anti-kompetitív stratégiák és/vagy gyakorlatok alkalmazásában.

Emellett tanácsadásunk kiterjed a széles körű kereskedelmi jogi szerződésekre, ideértve a beszerzési, partnerei, ügynöki és forgalmazási, franchise, logisztikai és raktározási, létesítménygazdálkodási, menedzsment-megállapodásokat, valamint a kereskedelmi outsourcingot, közös vállalkozásokat és stratégiai szövetségeket.

Továbbá, az új Behozatali Engedélyező Törvény (2017. évi 7. törvény) liberalizálta az egyiptomi piacot a külföldi befektetők számára. Az új törvény lehetővé teszi a külföldieknek az importálást és kereskedést Egyiptomban azáltal, hogy jogot biztosít számukra a kereskedelmi vállalatok legfeljebb 49%-os részesedésének birtoklására. Korábban, 2017 előtt az importőröknek törvényileg 100%-ban egyiptomi tulajdonban kellett lenniük. Ügyfeleinket képviseljük az import- és export engedélyek kérelmezése ben az Export-Import Ellenőrző Szervezet (GOEIC) hatóságánál. Ügyvédeink továbbá képviselik a gyárakat, gyártókat vagy a szabályozott termékek védjegy tulajdonosait a GOEIC regisztrációjában, hogy folytathassák az exportálást Egyiptomba. A regisztráció a gyár vagy a márka által is elvégezhető.

És mivel az nemzetközi kereskedelmi jog egy olyan jogi szabályokat, egyezményeket, szerződéseket, hazai jogszabályokat és kereskedelmi szokásokat magában foglaló jogi testület, amely a nemzetközi kereskedelmi vagy üzleti tranzakciókra vonatkozik, ügyfeleinket tanácsoljuk az nemzetközi kereskedelmi tranzakciókkal kapcsolatban, ha több mint egy ország érintett.

Tapasztalt ügyvédi csapatunk rendszeresen foglalkozik a vállalati és személyi felszámolás minden aspektusával, és szorosan együttműködik a pénzügyi tanácsadókkal, befogadókkal és menedzserekkel, likvidátorokkal és különleges adminisztrátorokkal ilyen ügyekben. Szolgáltatásaink magukban foglalják a vállalati struktúrákra vonatkozó tanácsadást, a releváns jóváhagyások megszerzésének keresését, a megfelelőségi vizsgálatok elvégzését, és az adósságátstrukturálási megállapodások tervezését és tárgyalását. Továbbá tanácsot adunk és érvényesítjük a hitelezőknek vagy a célpénztársaságoknak az igazságszolgáltatás vagy más jogi fórumok által elérhető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket.

A szerződési jogászunk feladatai és felelősségei közé tartozik a szerződések szerkesztése, felülvizsgálata és az ügyfeleink jogainak védelme. Jogászaink tapasztaltak a szerződési követelményekben és abban, hogy hogyan lehet biztosítani azok végrehajthatóságát. Az ilyen típusú szerződéseknek gyakran bizonyos jogi elemeket és nyelvezetet kell tartalmazniuk. A szerződési jogászunk segít a vállalkozásnak vagy magánszemélynek a szükséges feltételek felvételében az üzleti igényeknek megfelelően, valamint olyan jogi nyelvezetet is tartalmaz, amelyre az egyén nem feltétlenül gondol.

Másrészről, a szerkesztési folyamat során általában előfordulhat, hogy az érintettek figyelmen kívül hagyják, hogy a jövőben vitás kérdés merülhet fel például a szerződés érvényességével kapcsolatban. Ebben az esetben sok kérdés merülhet fel: melyik jogszabály szabályozza ezt a szerződést? Melyik joghatósághoz fognak a felek a vitát benyújtani? Milyen lesz az eljárásmód a vita esetén? Ezek a záradékok nagyon fontosak a szerződés szerkesztésekor, hogy elkerüljük a jogi bizonytalanságot. Ezek között megemlíthető a Jogválasztási záradék, Joghatósági záradék, Peres és Bérmegállapodás záradékok.

Továbbá, a szerződési jogászaink üzleti szerződésekkel kapcsolatban nyújtanak segítséget. Rendelkeznek a szerződésekkel, a szerződési követelményekkel és a szerződéseket szabályozó jogszabályokkal kapcsolatos ismeretekkel.

Ügyfeleink számára vállaljuk az üzleti megállapodások tervezését, felülvizsgálatát és tárgyalását. Külön szakértelemmel rendelkezünk az értékesítési szerződések és az iparjogvédelmi szerződések területén. Az iparjogvédelmi szerződések között szerepelnek a bonyolult intellektuális tulajdonhoz kapcsolódó licencszerződések.

Emellett adóügyi szerződések területén is szakértő jogászaink állnak ügyfeleink rendelkezésére, akik segítenek a tulajdonosi, nemzetközi és vállalati adózással kapcsolatos ügyekben, munkaszerződések, partnertársi és előfizetési szerződések területén.

A fentiek fényében fontos, hogy az érintett felek alaposan ellenőrizzék a fenti záradékokat a szerződés tervezésekor, és jogi tanácsadást igényeljenek. A vonatkozó jogszabályok és illetékességi területek meghatározása az egyik legfontosabb és kritikus záradék a szerződésben, és azok meghatározásának elmulasztása kellemetlen következményekhez vezethet. Ezért fontos a megfelelő záradékok érvényesítése, és nem csak az előző szerződésből való átmásolása, hogy kiküszöböljék a kockázatokat, és az érintett feleket az esetleges viták során irányítsák. Ügyvédi csapatunk általában az ügyfeleink érdekében dolgozik.

Az ALZAYAT nemzetközi ügyvédi iroda azon kevés nagy ügyvédi irodák egyike, amelynek kifinomult világszerte magánszemélyekkel foglalkozó gyakorlata van. Páratlan globális erőforrásaink lehetővé teszik, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtsunk ügyfeleink igényeinek kielégítéséhez, bárhol is vannak az eszközeik vagy családtagjaik a világon. Ezen kívül, a komplex, több joghatóságot érintő viták kezelésére is különlegesen alkalmasak vagyunk, ami miatt ügyfeleink bennünket választottak a területen lebonyolítandó legnagyobb esetek kezelésére.

Szakértőinket a The Legal 500, hg.org és a Global Law Expert rangsorolja az általuk képviselt területen a legjobbak között.

További kérdések esetén kérjük, ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot.