Részvénytársaság alapítása

Részvénytársaság alapítása

Az 1981. évi törvény 1559. sz. 3 az 1998-as évre vonatkozóan, a beruházási törvény alapján is megállapítható. 8 az 1997-es évre vonatkozóan, figyelembe véve az e törvényhez kapcsolódó eltörölt adómentességeket, feltéve, hogy a kibocsátott tőke legalább LE 250 000, ebből 10% -ot kell fizetni a társaság létrehozásakor. A tőkét a kereskedelmi nyilvántartás megszerzését követő 3 hónapos időszakban 25% -ra kell emelni, megjegyezve, hogy a tőke 5 éven belül elérheti a 100% -ot.
Szükséges dokumentumok:
– Banki igazolás a cég tőkéjének 10% -a.
– Az igazolványok vagy az alapítók vagy a cég tulajdonosa útlevélének másolata, valamint a kiskorúak születési anyakönyvi kivonatai (ha vannak ilyenek).
– A cég alapítóinak meghatalmazása.
– Az új cég nevében az eredeti bérleti szerződés a vállalat megszerzése után.
– Kereskedelmi nyilvántartásba vétel, feltéve, hogy annak dátuma az ingatlan-nyilvántartásban szerepel a társaság adókártyájának megszerzése céljából.

Részvénytársaság alapítása Egyiptomban Jogi szabályok:

ِ Az 1981. évi 159. törvény szerint
– A kibocsátott tőke minimális határértéke „kétszázötvenezer egyiptomi font” külföldi járulékszázalék lehet 100%.
– Az igazgatóság tagjai nem lehetnek „három” -nál kisebbek, az igazgatóság minden tagja külföldiek lehet.
– Az egyes tagok taggaranciális részvényeinek minimális értéke „5000 egyiptomi font”.
– Az igazgatótanács legfeljebb két tapasztalt tagot tartalmazhat, akik nem teljesítik a részvényesi határozatképességet.
– A társaság alapítói nem lehetnek kevesebb (három) normál vagy jogi személy, ha az alapítók (normál személyek) jogképessége fennáll, a társaság létesítésében részt vevő jogi személyeknek külön jogi személynek kell lenniük.
– Az egy részvényre jutó érték nem lehet kevesebb (5 egyiptomi font).
– Az egy részvényre jutó érték nem haladhatja meg (1000 egyiptomi font).
– A társaság törvényes tőkéje nem haladhatja meg a tízszeresét.
– A társaság befizetett tőkéje nem lehet kevesebb (a kibocsátott tőke 10% -a).
– A monetáris részvények értéke nem lehet kevesebb (a kibocsátott tőke 25% -a).
– A természetbeni részvények értéke nem haladhatja meg a kibocsátott tőke 75% -át.
– A részvénytársaságnak kereskedelmi célú nevének kell lennie a célból, a vállalat nem használhatja fel a vállalat egyik vagy több partnere nevét.
– A kiskorúak előfizetőként vehetnek részt a társaságban, amennyiben saját pénzükön vesznek részt, az illetékes bíróságtól meg kell szerezni az engedélyt.
– A belső természetű tőkealapokat egy, a beruházási főigazgatóság által erre a célra létrehozott bizottság értékeli.
– Ha a társaság nyilvános jegyzésben felajánlotta részvényeit, a kibocsátott tőke nem lehet kevesebb (egy millió egyiptomi font).
– A társaság alapszabálya magában foglalhatja a társaság összes részvényének 25% -át meg nem haladó hordozói részvények kibocsátását, feltéve, hogy azok teljes mértékben kifizetésre kerülnek.
Vállalati időtartam és költségek
A vállalat alapítási ideje másfél hónap. A vállalati tőke szerinti várható létesítési költségek a letelepedési díjakon kívül, amelyeket a pénzügyi javaslatban megemlítenek.
A társaság létesítési eljárásai
– A létrehozott divízió benyújtása a szerződés megkötéséhez és felülvizsgálatához a Hatóság ügyvédjével.
– A fájl benyújtása a cég létesítési eljárásáért felelős személynek a következő műveletek végrehajtásához:
– Értékelési eljárások
– Befejezési eljárások a következő szervekkel:
– Ügyvédek
– Tőkepiaci Hatóság
– Regisztrált székhely
– Kereskedelmi Kamarák
– Kereskedelmi nyilvántartás
– Az eljárásokat lezárják, és az érintett személy a kereskedelmi nyilvántartásban 2 munkanapon belül megkapja a nyilvántartást.