Öröklés Svájcban

Öröklés Svájcban

A svájci öröklés nagyon bonyolult szabályokat követ, így bonyolult és gyakran zavaró téma azok számára, akik nem ismerik az ország törvényeit. Svájc polgári jogi ország, ami azt jelenti, hogy a törvények le vannak írva és polgári törvénykönyveken alapulnak, ezért a jogrendszer másképpen működik, mint a common law országokban. Ennek eredményeként az öröklés működése ebben az országban nagymértékben eltérhet más országokban tapasztalhatótól. Svájcban az öröklési törvényeket az adott kanton vagy körzet kantoni vagy helyi joga határozza meg, ahol a birtok található. Ez azt jelenti, hogy minden kantonban eltérő törvények és rendelkezések vonatkozhatnak arra vonatkozóan, hogy ki jogosult az örökösödésre, mennyit örökölhet, és mikor igényelheti az örökséget. Például egyes kantonokban a gyermekek automatikusan jogosultak örökölni elhunyt szüleik hagyatékának arányos részét, míg más kantonokban az öröklési részt törvény előre meghatározza. Minden kanton